JĘZYK MIGOWY

Język Migowy

 

Od września 2017 roku w naszym przedszkolu rozpoczęły się zajęcia, kółko języka migowego, realizowane w każdy piątek. Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt  z elementarnymi znakami z zakresu daktylografii oraz ideografii.

Nauka języka migowego pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów w ciekawy sposób. Dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby "przeczytać. Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ często swoim wyglądem znak przypomina faktyczną literę.

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na drugiego człowieka. Ucząc dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych, a poprzez naukę języka migowego umożliwienie mu sposobu kontaktowania się z osobami z wadą słuchu, powoduje rozwój umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.

Ponadto język migowy wprowadzany do treści programowych realizowanych w przedszkolu powoduje usprawnianie u dzieci obu półkul mózgowych. Konieczność odtwarzania znaków, przekazywania ich za pomocą gestów pobudza procesy pamięciowe, a także stymuluje wszystkie analizatory w mózgu, dzięki czemu w naturalny sposób korygowane są trudności mogące w przyszłości przejawiać się w postaci dysleksji rozwojowej.

 

 

Źródło: https://www.google.pl/search?q=jezyk+migowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL9Oy5_7HWAhXiCpoKHT0LB68Q_AUICigB&biw=950&bih=534#imgrc=2mUfDAY3h1FFDM

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl