Logopedia

Kółko logopedyczne

Jednym z ważnych zadań przygotowania dziecka do szkoły jest kształtowanie jego prawidłowej mowy, gdyż to ona decyduje o rozwoju umysłowym, emocjonalnym i społecznym dziecka. Prawidłowe posługiwanie się językiem gwarantuje dziecku dobre wyniki w nauce oraz daje szansę lepszego startu w dorosłe życie. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Pragnąc poszerzyć zakres komunikacji oraz wdrożyć u dzieci model operowania - używania swojej mowy w codziennym życiu organizujemy w naszym przedszkolu kółko logopedyczne, prowadzone przez logopedę- Panią Hanię w Oddziale II i III.

 

Program koła logopedycznego umożliwia dzieciom doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, formułowanie pytań, sygnalizowanie potrzeb, odpowiadanie na pytania, nawiązywanie i prowadzenie rozmowy, opowiadanie historyjek obrazkowych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, a także przełamywanie barier i zahamowań związanych z mową.

 

Realizując program kółka logopedycznego w czasie zajęć wykorzystywane są następujące formy pracy logopedycznej:

ćwiczenia logopedyczne (oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy);

ćwiczenia słuchowe, autokontroli i pamięci słuchowej;

ćwiczenia logorytmiczne;

ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce (muzykoterapia);

ćwiczenia językowe, wzbogacające słownik dziecka;

gry logopedyczne (memory, puzzle, loteryjki, domino);

multimedialne programy logopedyczne.

 

W ramach zajęć stosowane są różne metody i techniki terapii logopedycznej:

ćwiczenia logopedyczne (oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego);

metody symultaniczno-sekwencyjne wg elementów metody prof. J. Cieszyńskiej;

metody językowe (ćwiczenia fonetycznych przekształceń, ćwiczenia dykcyjne);

metody pedagogiczne (mówienie rytmiczne, ćwiczenia rytmizujące, słuchowe);

metody psychologiczne (techniki relaksacyjne).

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

przedszkolaki rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza w zakresie pewności siebie i chęci nawiązywania kontaktów werbalnych i pozawerbalnych;

dzieci poprawią jakość swych wypowiedzi pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, stylistycznym, rozwiną pamięć słuchową;

wzbogacą zasób słownictwa czynnego i biernego.

 

 

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl