Metoda Sebastiana Kneippa we wspomaganiu rozwoju dziecka - przedszkole promujące zdrowie

Metoda Sebastiana Kneippa we wspomaganiu rozwoju dziecka - przedszkole promujące zdrowie

 

Utworzona przez Sebastiana Kneippa jest metodą profilaktyczno - edukacyjną wspomagającą prawidłowy rozwój dziecka, a zarazem metodą uzupełniającą integrację sensoryczną. Jest to metoda parta na pięciu filarach: hydroterapii, kinezyterapii, fitoterapii, zdrowej diecie i równowadze psycho- fizycznej. Jest terapią bodźcową, skupioną na prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory, uwzględniająca specyficzną konstrukcję psychofizyczną dzieci. Metoda oparta na zdolności reagowania żywych tkanek na bodźce. Głównymi czynnikami są tu bodźce termiczne wykorzystywane podczas zajęć z hydroterapii, które stanowią łagodny trening autonomicznego ukł. nerwowego, pobudzają reakcje adaptacyjne i regulacyjne organizmu. Podczas zajęć z fitoterapii integrowane są  informacje od zmysłów takich jak: dotyk, węch, smak, wzrok i słuch. Istotnym elementem metody są zajęcia utrzymujące równowagę psycho- fizyczną skupione na relaksacji i odprężeniu. Zajęcia ruchowe uwzględniają szeroką gamę aktywności, ćwiczeń i zabaw proponowanych, która ma wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne, aby następowała poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Celem głównym metody jest stymulacja indywidualnego, psycho-fizycznego rozwoju dziecka, a także zmniejszenie ryzyka chorób cywilizacyjnych wśród dzieci, także dzięki zdrowej diecie. Aktywna ochrona zdrowia dziecka tak wcześnie, jak to jest możliwe, poprzez kształtowanie motywacji, poziomu wiedzy, wyborów dokonywanych na rzecz własnego zdrowia. Głównymi kierunkami działań zmierzającymi do osiągnięcia celów stało się:

rozwijanie zdrowotnej koncepcji Sebastiana Kneippa,

zainteresowanie problematyką promocji zdrowia wśród najmłodszych i ich rodzin

promowanie działań na rzecz zdrowia wśród dzieci, zmierzających w kierunku uświadomienia zależności wpływu środowiska przyrodniczego na życie i zdrowie

 

Dzieci poprzez zabawę podnoszą swą świadomość zdrowotną, poznają podstawy zdrowego stylu życia, uczą się, jak poprawnie obchodzić się z własnym zdrowiem i jak je szanować. Celem działalności przedszkola jest zaangażowanie się w świadome, zdrowsze dzieciństwo po to, by stworzyć jak najszybciej podstawy zdrowego, zgodnego z prawami natury, życia. Dzieci uczą się pozytywnego nastawienia do zachowań prozdrowotnych, poznają znaczenie równowagi wewnętrznej jako podstawy zdrowia, zbierają doświadczenia dotyczące zmysłów i ćwiczą je w prosty i praktyczny sposób, na przykład na zajęciach w ogródku ziołowym, czy podczas brodzenia w wodzie. Poprzez odpowiednią edukację zdrowotną w formie zabawowej dzieci poznają podstawy zdrowego sposobu życia opartego na prawach natury, a zawartego w koncepcji Sebastiana Kneippa. Przyroda jest im przedstawiana jako źródło zdrowia, z którego należy czerpać, ale jednocześnie je szanować. Kształtowana jest osobowość dziecka oraz odpowiedzialność za własne wybory zdrowotne i umiejętne obchodzenie się z zasobami zdrowotnymi zgodnie z aktualnymi pryncypiami promocji zdrowia. Dzięki pozytywnej motywacji wzbudzanej u nich przez odpowiednio do możliwości dziecka fachowo przekazaną wiedzę, dążenie do zdrowia doświadczają jako radość i przyjemność. Program zajęć przygotowany przez wychowawców jest zawsze adekwatny do potrzeb wiekowych i możliwości grupy .

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl