O Społecznym Przedszkolu Integracyjnym 'Skrzat'

 

Społeczne Przedszkole Integracyjne 'Skrzat'  swoją działalność rozpoczęło 01 Września 1996 roku. Z uwagi na lokalizację (ścisłe centrum miasta- osiedle mieszkaniowe) przedszkole odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności - zapewnia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci z orzeczeniem do Kształcenia Specjalnego oraz opinią do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.. Bliskie sąsiedztwo instytucji kulturalno-oświatowych, terenów zielonych, boiska szkolnego oraz własny, bezpieczny i dobrze zagospodarowany plac zabaw, umożliwiają realizację zajęć dydaktycznych, w tym sportowo-rekreacyjnych, w warunkach poza przedszkolnych. Kameralne warunki lokalowe zbliżone do domowych, tworzą przyjazną atmosferę, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa a także współpracę z rodzicami (głównie poprzez bezpośredni kontakt).

 

Od roku 2016 nasza placówka jest prowadzona i nadzorowana przez Fundację 'Skrzat', której organami kierującymi są Dyrektor Administracyjny, Dyrektor Pedagogiczny oraz Rada Pedagogiczna.

 

 

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl