Organizacja pracy

 

Ramowy rozkład dnia - oddział I

I

6.30-8.15

Schodzenie się dzieci, zabawy w małych zespołach, w kącikach aktywności dziecięcych, przy stolikach, kontakty indywidualne

Czynności organizacyjno - porządkowe

Zabawy ruchowe

Zabiegi higieniczno - fizjologiczne

 

8.30-9.00

Śniadanie

II

9.00-11.30

Zajęcia planowane z całą grupą lub w zespołach

Zajęcia i zabawy dydaktyczne

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne

Zabawy i ćwiczenia umuzykalniająco-rytmiczne

Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu

Terapia specjalistyczna, reedukacyjna

Zajęcia i zabawy w terenie

Spacery, zabawy samorzutne i organizowane, wycieczki po najbliższej okolicy przedszkola

zajęcia w kąciku przyrody, utrwalanie piosenek, wierszy

Przygotowanie do obiadu

 

11.30-12.00

Obiad

III

12.00-14.30

Leżakowanie (słuchanie fragmentów dziecięcej literatury, muzyki poważnej i relaksacyjnej)

Podwieczorek, zabiegi higieniczne

IV

14.30-16.00

Rozchodzenie się dzieci-kontakty indywidualne, zabawy kołowe i z elementami współzawodnictwa, zabawy przy muzyce, gry dydaktyczne, praca korekcyjno-wyrównawcza, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Kontakty z rodzicami

 

 

Ramowy rozkład dnia - oddział II

I

6.30 - 7.45

Schodzenie się dzieci, zabawy w małych zespołach, w kącikach aktywności dziecięcych, przy stolikach, kontakty indywidualne

Czynności organizacyjno - porządkowe

Zabiegi higieniczno - fizjologiczne

 

7.45 - 8.10

Zabawy i ćwiczenia ruchowe na sali gimnastycznej

 

8.10-8.30

Czynności higieniczno - fizjologiczne, przygotowanie do śniadania

 

8.30-9.00

Śniadanie

II

9.00-11.30

Zajęcia planowane z całą grupą lub w zespołach

Zajęcia i zabawy dydaktyczne

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne

Zabawy i ćwiczenia umuzykalniająco-rytmiczne

Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu

Terapia specjalistyczna, reedukacyjna

Zajęcia i zabawy w terenie

Spacery, zabawy samorzutne i organizowane, wycieczki po najbliższej okolicy przedszkola, wyjścia na plac zabaw

Zajęcia w kąciku przyrody, utrwalanie piosenek, wierszy

Przygotowanie do obiadu

 

11.30-12.00

Obiad

III

12.00-14.30

Odpoczynek poobiedni (słuchanie fragmentów dziecięcej literatury, muzyki poważnej i relaksacyjnej)

Wyjścia na plac zabaw

Podwieczorek, zabiegi higieniczne

IV

14.30-16.00

Rozchodzenie się dzieci-kontakty indywidualne, zabawy kołowe i z elementami współzawodnictwa, zabawy przy muzyce, gry dydaktyczne, praca korekcyjno-wyrównawcza, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Ramowy rozkład dnia - oddział III

I

7.00-8.00

 

schodzenie się dzieci ( przestrzeganie procedur sanitarnych  ze względu na pandemię  Covid 19 zgodnie z wytycznymi GIS ), kontakty indywidualne, zabawy w kącikach aktywności dziecięcej, praca indywidualna z dzieckiem .

 

8.00-8.30

zabawy edukacyjne, karty prac

aktywność ruchowa: ćwiczenia poranne

 

8.30-9.00

przygotowania do śniadania , śniadanie

 II

9.00-11.30

aktywności edukacyjne , rytmika , religia, języki obce

terapia specjalistyczna i reedukacyjna

pobyt na przedszkolnym placu zabaw, spacery, zabawy w kącikach aktywności dziecięcej

czytanie  literatury dziecięcej, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dywanowe

 

11.30-12.00

czynności organizacyjno- sanitarne związane z posiłkiem , obiad

III

12.00-12.30

 

 

poobiedni  relaks przy muzyce, literaturze czytanej przez nauczyciela lub audio

 

14.00-14.15

podwieczorek

 

14.15-16.00

zabawy stolikowe, konstrukcyjne, czytelnicze,

rozchodzenie się dzieci

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl