Oferta

 

Koncepcja pracy przedszkola jest ukierunkowana na integrację dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Przyświeca nam cel:

     'Uczymy się żyć razem - przedszkole otwarte na potrzeby rodziców i dzieci'.

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu funkcjonują trzy oddziały integracyjne (około 60 dzieci w tym 15 dzieci z orzeczeniem do Kształcenia Specjalnego i opinią do Wczesnego Wspomagania Rozwoju). Placówka realizuje obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Mało liczne grupy (17-18 osobowe) zapewniają indywidualne podejście do każdego przedszkolaka. Oddziały prowadzone są przez dwóch nauczycieli - w tym pedagoga wspomagającego, a w oddziale dzieci najmłodszych dodatkowo zatrudniona jest pomoc wychowawcza wspierająca dzieci głównie w czynnościach opiekuńczych.

 

ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECI JEST:

  •  wykorzystanie elementów innowacyjnych metod pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach: Integracji Sensorycznej, terapii Behawioralnej, Denisona, Cieszyńskiej, S.Kneippa,  Pedagogiki Zabawy, metody aktywizujące-drama, Burza Mózgów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Labana.
  • organizacja kółek zainteresowań (np. zabawa językiem obcym - angielskim i niemieckim, kółko muzyczno-teatralne, kółko plastyczne z elementami arteterapii, kółko matematyczno-przyrodnicze, origami, logopedyczne z elementami ruchu);
  • udział w konkursach (np. plastycznych, teatralno - muzycznych), o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej-ogólnorozwojowej, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające z udziałem akompaniatora.

WYSZKOLONA KADRA

 

Kadra przedszkola to wysoko wykwalifikowany i dobrze przygotowany do pracy z dziećmi zespół nauczycieli oraz specjalistów, stale doskonalący swoją wiedzę i  umiejętności zawodowe. Z uwagi na integracyjny charakter placówki, przedszkole zapewnia stałą pomoc specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta ruchowy), którzy realizują Indywidualne Programy Terapeutyczne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, a także m.in. wpierają rodziców i nauczycieli poprzez indywidualne konsultacje.

 

W skład naszego Zespołu wchodzą:

 

Cecylia R.

Dyrektor Administracyjny placówki

Dagmara S.

Dyrektor Pedagogiczny placówki, oligofrenopedagog, terapeuta ruchowy

Monika M.

Pedagog specjalny - koordynator specjalistów, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagog, oligofrenopedagog, instruktor języka migowego I i II stopnia, terapeuta ruchowy, trener TUS

Hanna C.

Nauczyciel zintegrowanego wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Ewa G.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Anna D.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, dietetyk, specjalista zdrowia publicznego, terapeuta ruchowy, trener TUS

Danuta C.

Nauczyciel zintegrowanego wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog- terapeuta, oligofrenopedagog, promotor zdrowia i trener umiejętności społecznych (TUS)

Marta K. - M.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, trener TUS

Sebastian D.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, katecheta, nauczyciel rytmiki

 

Specjaliści:

 

Jolanta G.

psycholog

Marzena M.- G.

psycholog

Sabina P.

logopeda

Dagmara S.

Anna D.

Monika M.

terapeuta ruchowy

 

ZDROWY JADŁOSPIS

 

W ramach propagowanego zdrowego trybu życia, przedszkole zatrudnia m.in. dietetyka, który czuwa nad racjonalnym żywieniem dzieci poprzez układanie jadłospisów z uwzględnieniem diet eliminacyjnych, indywidualne konsultacje z rodzicami, propagowanie wiedzy dotyczącej racjonalnego żywienia np. podczas zebrań z rodzicami.

 

 

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl