Społeczne przedszkole integracyjne

Społeczne Przedszkole Integracyjne 'Skrzat' zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (z możliwością odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania do nauki w szkole) na wspaniałe zajęcia: umysłowe, matematyczne, muzyczno-rytmiczne (z udziałem akompaniatora), plastyczno-techniczne, ruchowe (prowadzone przez terapeutę ruchowego), zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego oraz psychoedukacyjne.

Odpowiedzią na potrzeby rozwojowe dzieci jest:

 wykorzystanie elementów innowacyjnych metod w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach:

- Integracji Sensorycznej,

- terapii Bechawioralnej,

-Denisona,

-Cieszyńskiej,

-S.Kneippa, 

-Pedagogiki Zabawy,

-metody aktywizujące-drama,

-Burza Mózgów,

-ruchu rozwijającego W. Sherborne, Labana.

Prowadzone są :

-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej-ogólnorozwojowej z elementami Integracji Sensorycznej

- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające z udziałem akompaniatora.

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia psychoedukacyjne


'Nasze przedszkole to jedna rodzina, mały czy duży chłopiec czy dziewczyna' - zapraszamy rodziców do wspólnej zabawy:

 • na górskie i nie tylko wędrówki z turystycznym kołem 'Skrzat Turysta' (możliwość zdobywania 'Dziecięcej Odznaki Turystycznej PTTK')
 • na zajęcia otwarte - uroczystości rodzinne
 • potyczki sportowe
 • imprezy okolicznościowe

Do miejsc, które odwiedzamy należą:

 • Filharmonia Zabrzańska
 • Muzeum Górnictwa Węglowego
 • Muzeum Miejskie
 • 'Teatr' nie tylko 'Nowy'
 • Frajda
 • Ogród Botaniczny
 • Palmiarnia

Naszymi przyjaciółmi są:

 • Teatr ''Skrzat' z Krakowa
 • MOPR
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

 

Społeczne Przedszkole Integracyjne SKRZAT otwarte na potrzeby rodziców i dzieci.
 • Przedszkole czynne od 6:30-16:30
 • grupy 15-20 osobowe
 • 50% zniżki w ofercie dla rodzeństw
 • ścisła współpraca z MOPR
 • ciekawe formy współpracy z rodzicami
 • w 'Skrzacie' czy duży czy mały przyjaciel wspaniały
 • uczymy się poprawnie mówić, pisać, czytać, liczyć nie tylko po polsku
 • poznajemy i pielęgnujemy tradycje narodowe
 • jak ten Jasiu Wędrowniczek poznajemy ciekawe zakątki regionu śląskiego i naszego miasta
 • odkrywamy tajniki muzyki, plastyki i techniki
 • w naszym przedszkolu 'w zdrowym ciele zdrowy duch (elementy metody Sebastiana Kneippa)'

 

Kadra przedszkolna

 

Dyrektor przedszkola:

Dyrektor administracyjny

Cecylia Rogańska

 

Dyrektor pedagogiczny

mgr Dagmara Swierczek

 

Pani Ewa

Nauczycielka wychowania przedszkolnego z intuicją i rodzinną tradycją pedagogiczną. Absolwentka SWP i SPM - kierunek wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Staż

pracy - 35 lat bez syndromu wypalenia zawodowego. Ceni sobie poczucie bezpieczeństwa, wiarygodność, naturalność i poczucie humoru. Niezmiennie czerpie radość z pracy z dziećmi.

 

Pani Natalia

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Opolskiego na kierunku 'Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim', a także studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz akademii trenera (WSEZiNS Łódź). Od 2008 roku pracuje jako nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego w przedszkolu. Prywatnie, szczęśliwa mama trójki dzieci. Pasjonują ją podróże, języki obce i gotowanie.

 

Pani Monika

Nauczyciel wspomagający oraz pedagog specjalny. Ukończyła studia licencjackie  z zakresu pedagogiki specjalnej - surdopedagogika. W trakcie trwania studiów ukończyła  2 poziomowy kurs języka migowego dla nauczycieli. Jest absolwentką pedagogiki terapeutycznej   z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim w Opolu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła dwu poziomowy kurs języka miganego dla nauczycieli o profilu ogólnym. Za sobą ma kurs Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pierwszego poziomu oraz kursy doskonalące o tematyce dziecka autystycznego  i zespołem Aspergera w przedszkolu. Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności zawodowe.

 

Pani Hania

Absolwentka Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Ukończyła studia na kierunkach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (GWSP), terapia pedagogiczna (WSP) oraz logopedia (GWSP). W przedszkolu pracuje od 2012 roku. Jako nauczyciel-wychowawca odpowiedzialna jest za przebieg proces dydaktyczno-wychowawczego w grupie, prowadzi również zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii logopedycznej i pedagogicznej. W pracy z dziećmi kieruje się słowami Jana Pawła II 'dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta'.

 

Pani Barbara

Absolwentka studiów licencjackich z zakresu: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz magisterskich o specjalności: Diagnoza i terapia pedagogiczna. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu: Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zainteresowania zawodowe: arteterapia, edukacja matematyczna.

Podczas pracy stara się rozbudzać wyobraźnię, ciekawość i  łączyć aktywność dziecięcą z twórczym działaniem.

Prywatnie artystyczna dusza, miłośniczka aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 

Pani Danusia

Pedagog-terapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim, oraz studiów podyplomowych z zakresu Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka i wsparciem. Pracuje po to aby uczyć, pokazywać, wyjaśniać i nadawać sens wszystkiemu co nas otacza. Stara się nawiązywać dobre i ciepłe relacje z dziećmi aby zbudować w nich poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Swój warsztat pracy doskonali uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i warsztatach. W Przedszkolu 'Skrzat' pracuje od 2015 roku.

'Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.' JANUSZ KORCZAK

 

Pani Ania

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu. Ukończyła studia na kierunkach : dietetyka i zdrowie publiczne w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia (WZP Bytom) oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (Zabrze). W przedszkolu pracuje od 2012 roku. Jako dietetyk odpowiedzialna jest za sporządzanie jadłospisów, nadzorowanie jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z systemem HACCP. Stanowi wsparcie merytoryczne dla opiekunów dzieci zmagających się z zaburzeniami odżywiania i schorzeniami dietozależnymi. Uważa, że edukacja żywieniowa najmłodszych to jeden  z najistotniejszych celów prawidłowo przebiegającego procesu wychowawczego, kształtujący umiejętność dbania o własne zdrowie oraz społeczności, w której się żyje.
Jako nauczyciel dba o prawidłowy rozwój dzieci stosując różne formy i metody pracy. Uważa, że nauczyciel powinien być dla dziecka nie tylko nauczycielem, ale także przyjacielem i partnerem. Aktywność twórczą dzieci pobudza prowadząc m.in. kółko plastyczne. Na co dzień stara się kierować myślą Konfucjusza: 'Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem'.

 

Pani Basia

Filolog języka angielskiego, absolwentka Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej. Edukacja językowa w naszym przedszkolu jest traktowana priorytetowo. W tym celu wykorzystujemy szereg metod opartych na działaniu, obserwacji i komunikacji.

Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na język obcy, zaciekawienie ich kulturą, a co za tym idzie rozwijanie postawy tolerancji wobec innych kultur. Na zajęciach  tworzymy sytuacje doskonalące pamięć, kształtujemy podstawowe kompetencje komunikacyjne, uczymy się pracować w grupie w trakcie zabaw, motywujemy i wspieramy twórczość językową. Wierzymy, że nauka i zabawa mogą iść w parze dając świetne efekty.

 

SPECJALIŚCI

Pani Dagmara

Pedagog specjalny, nauczyciel mianowany. Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, o specjalności pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Absolwentka studiów licencjackich pod opieką naukową Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie ukończyła surdopedagogikę. Zna język migowy. Ukończyła kurs kwalifikacyjny 'Organizacja i zarządzanie oświatą'. Brała liczny udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach np 'Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. - szkolenie 3-stopniowe.  W przedszkolu 'Skrzat' pracuje od 2005 roku jako pedagog specjalny oraz nauczyciel wspomagający proces rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności zawodowe.

 

Pan Sebastian -   akompaniator

Absolwent studiów z zakresu wychowania przedszkolnego oraz czynny nauczyciel rytmiki w przedszkolu. Od kilku lat współpracuje z wieloma przedszkolami na terenie Zabrza prowadząc zajęcia muzyczno -ruchowe oraz katechezę. Dodatkowo tworzy aranżacje piosenek na potrzeby nauczycielek i dzieci oraz układy taneczno-ruchowe do muzyki rozrywkowej i klasycznej.

 

Pani Jolanta - psycholog

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach.Pracownik dyplomowy. Ukończyła 4- letnie Studium doskonalące dla psychologi z zakresu psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, studia podyplomowe ' Zagrożenia edukacyjne' w WSP w Krakowie oraz liczne szkolenia doskonalące umiejętności psychoterapii i psychoprofilaktyki. Zajmuje się diagnozą, terapią psychologiczną, wspieraniem rozwoju osobistego dziecka oraz interwencji w sytuacjach kryzysowych. 

 

Pani Marzena -logopeda

absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego gdzie kończyła pedagogikę .  W pracy   z szczególnie interesuje się   wspomaganiem rozwoju we wszystkich aspektach.   Oligofrenopedagog  surdologopedia,  terapeuta integracji procesów zmysłowych (SI) oraz metod wspomagających pracę z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Lubi czytać książki,   muzykę i poznawać nowe miejsca.

 

Pan Andrzej- terapeuta ruchowy

 

 

 

Udzielamy szeroko rozumianej pomocy logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej.

 

Przyjdź! Zadzwoń!
Zabrze, ul. Kowalska 18 (oś. Barbary)
tel. 32 271-78-10

 

 

Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego:
 • niepełnosprawne intelektualnie
 • z zaburzeniami emocjonalnymi w tym z cechami autyzmu
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • z wadą rozwojową mowy, słuchu
 • z wadą ruchu,
 • z afazją
 • z zespołem aspergera
 • z mutyzmem
 • z zespołem Downa
 • z alergiami pokarmowymi

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy bezpłatny pobyt.

W celu przyjęcia dziecka do przedszkola potrzebne jest Orzeczenie do Kształcenia Specjalnego.

 

Kształcenie specjalne 

 1. Procedura dotyczy objęcia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pomocą psychologiczno-pedagogiczną od momentu podjęcia opieki nad dzieckiem przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez zespoły orzekające, które działają przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 3.  Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci  z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

 

Sposób organizowania kształcenia specjalnego

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach kształcenia specjalnego jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia,
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • porad i konsultacji.
 2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 3. Program określa:
  • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
  • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym
  • formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
  • działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
  • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne
  • potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości dziecka

Zespół kształcenia specjalnego

 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem
 2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
  • 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Pracę zespołu koordynuje wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola
 4. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
  • przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, inne osoby, w szczególności lekarz,
  • psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 6. Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

 

Przedszkole realizuje potrzebę Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Dla dzieci z opiniami do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka konstruujemy i realizujemy programy służące pobudzaniu psychoruchowemu dziecka, ich rozwojowi poznawczemu i społecznemu.Program pracy opracowany jest w oparciu o treść opinii o potrzebie WWRD.

Zadania zespołu WWRD jest wspieranie rodziców w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.

Wczesne wspomaganie rozwoju daje dzieciom szansę na optymalny rozwój. Objęcie ich specjalistyczną opieką jest niezmiernie ważne - minimalizuje w znacznym stopniu ryzyko niepowodzeń edukacyjnych w wieku szkolnym, pobudza psychoruchowo i społecznie. Wzmacnia emocjonalnie.

W ramach zajęć dzieci mają zapewnione zajęcia bezpłatnie.

 

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty - Delegatura zamiejscowa w Gliwicach.

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl