Ramowy rozkład dnia - oddział I

 

 

I 6.30-8.00
 • Schodzenie się dzieci, zabawy w małych zespołach, w kącikach aktywności dziecięcych, przy stolikach, kontakty indywidualne
 • Czynności organizacyjno - porządkowe
 • Zabawy ruchowe
 • Zabiegi higieniczno - fizjologiczne
  8.30-9.00
 • śniadanie
II 9.00-11.30
 • Zajęcia planowane z całą grupą lub w zespołach
  • Zajęcia i zabawy dydaktyczne
  • Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
  • Zabawy i ćwiczenia umuzykalniająco-rytmiczne
  • Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu
 • Terapia specjalistyczna, reedukacyjna
 • Zajęcia i zabawy w terenie
 • Spacery, zabawy samorzutne i organizowane, wycieczki po najbliższej okolicy przedszkola
 • zajęcia w kąciku przyrody, utrwalanie piosenek, wierszy
 • Przygotowanie do obiadu
  11.30-12.00
 • Obiad
III 12.00-14.30
 • Leżakowanie (słuchanie fragmentów dziecięcej literatury, muzyki poważnej i relaksacyjnej)
 • Podwieczorek, zabiegi higieniczne
IV 14.30-16.30
 • Rozchodzenie się dzieci-kontakty indywidualne, zabawy kołowe i z elementami współzawodnictwa, zabawy przy muzyce, gry dydaktyczne, praca korekcyjno-wyrównawcza, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 • Kontakty z rodzicami

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl