Ramowy rozkład dnia - oddział II

I

6.30 - 7.45

Schodzenie się dzieci, zabawy w małych zespołach, w kącikach aktywności dziecięcych, przy stolikach, kontakty indywidualne

Czynności organizacyjno - porządkowe

Zabiegi higieniczno - fizjologiczne

 

7.45 - 8.10

Zabawy i ćwiczenia ruchowe na sali gimnastycznej

 

8.10-8.30

Czynności higieniczno - fizjologiczne, przygotowanie do śniadania

 

8.30-9.00

Śniadanie

II

9.00-11.30

Zajęcia planowane z całą grupą lub w zespołach

Zajęcia i zabawy dydaktyczne

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne

Zabawy i ćwiczenia umuzykalniająco-rytmiczne

Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu

Terapia specjalistyczna, reedukacyjna

Zajęcia i zabawy w terenie

Spacery, zabawy samorzutne i organizowane, wycieczki po najbliższej okolicy przedszkola, wyjścia na plac zabaw

Zajęcia w kąciku przyrody, utrwalanie piosenek, wierszy

Przygotowanie do obiadu

 

11.30-12.00

Obiad

III

12.00-14.30

Odpoczynek poobiedni (słuchanie fragmentów dziecięcej literatury, muzyki poważnej i relaksacyjnej)

Wyjścia na plac zabaw

Podwieczorek, zabiegi higieniczne

IV

14.30-16.00

Rozchodzenie się dzieci-kontakty indywidualne, zabawy kołowe i z elementami współzawodnictwa, zabawy przy muzyce, gry dydaktyczne, praca korekcyjno-wyrównawcza, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl