Projekty 2022-2023

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole będzie brało udział w kilku całorocznych projektach:

 

1. 'Dookoła Polski'- projekt organizowany przez 'Bliżej Przedszkola', uczestnicy projektu: oddział II i III.

W ramach realizacji projektu podejmować będziemy różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny.

Cele projektu: propagowanie idei lokalnego patriotyzmu, kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie miłości do ojczyzny, poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach, nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, aktywizowanie środowiska przedszkolnego.

 

 

2. 'Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy'- uczestnicy projektu: oddział II.

Głównym założeniem projektu 'Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy' jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie , poznanie roli wróbli w naszym życiu.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

Cele projektu: budzenie zaciekawienia otaczającym światem, rozwijanie zdolności poznawczych, poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody, właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt, dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka, wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych, rozwijanie  zainteresowań czytelniczych.

 

Copyrights © 2017 Społeczne Przedszkole Integracyjne Skrzat

realizacja: icube.pl